Tilvalg i boligprosjekt

Tilvalgsprosessen er en hektisk fase av ethvert boligprosjekt. Vi hjelper prosjektet med å sette opp en oversiktlig og digital tilvalgsmeny hvor boligkjøper kan velge oppgraderinger og endringer for sin nye bolig fra sofakroken – med lesebrettet i fanget.  Og når boligkjøper sender inn sin bestilling, begynner prosjektets jobb med å etablere arbeidsordrer og bestillingsoversikter, samt å følge opp at riktig tilvalg monteres i riktig boenhet. inAttikas tilvalgsmodul gir full kontroll i dette arbeidet.

Oversiktlig tilvalgsmeny tilpasset den enkelte boenhet

I samarbeid med Byggherre og Entreprenør, og med utgangspunkt i prosjektets tilvalgssortiment, vil inAttika bygge opp en oversiktlig produktmeny som presenteres i en prosjekttilpasset web-portal. Boligkjøper gjør sine valg over nettet. Entreprenør følger opp sine leverandører som sørger for at alle valg installeres som bestilt.

Tilvalgsprosjektets 3 faser

Etablere tilvalgsmeny

 • Innsamling av gode bilder, presise beskrivelser og pris for alle tilvalg.
 • Menyen er tilpasset leilighetstype og gruppert etter eventuelle tilvalgskonsepter.
 • Tilvalgene presenteres i oversiktlige skjema i prosjektets web-portal.

Registrere tilvalg

 • Boligkjøper vurderer mulighetene for sin leilighet i ro og mak, og innen tilvalgsfristens utløp må bestillingen være sendt.
 • Ved behov for diskusjon rundt evt. endringsforespørsler, føres dialogen med entreprenør via portalen.

Følge opp bestilling

 • Entreprenør følger tilvalget fra bestilling til installasjon og forsikrer at alle tilvalg og endringer monteres som bestilt.
 • Installasjonsoversikt pr. leilighet (romskjema) kan genereres med et klikk
 • Økonomioversikter; fakturagrunnlag, pris pr. entreprenør, pris boligkjøper, påslag etc.

Nøkkelelementer i inAttikas tilvalgsprosjekter

Tilvalgsportal

Vi utarbeider en oversiktlig og intuitiv portal for tilvalgfasen. Her presenteres nøkkelinformasjon om tilvalgsprosessen med begrepsforklaringer, frister og annen relevant informasjon fra Utbygger og Entreprenør. 

I portalen kan boligkjøper kommunisere med prosjektets kundesenter. Her kan man forespørre på endringsmuligheter eller booke fysiske møter med prosjektets leverandører. 

Den viktigste delen er selvsagt selve tilvalgsmenyen hvor man studerer de ulike alternativene, velger og bestiller.

Tilvalgsmenyer

Det utarbeides tilvalgsmenyer tilpasset de ulike leilighetstypene i prosjektet. Det gir boligkjøper full oversikt over standardleveransene og hvilke muligheter man har for å oppgradere eller bestille endringer fra standarden.

Vi vektlegger riktige produktbeskrivelser, gode bilder, og ikke minst, korrekt prisinformasjon. Man har som boligkjøper full oversikt over økonomisk konsekvens av de valgene som tas.

Selve bestillingen

Når kjøper har gjort sine valg, må disse bekreftes – innen oppsatt tidsfrist – ved å sende inn bestillingen.  Etter innsending vil tilvalgsskjema låses for ytterligere endringer, og kjøper mottar en bekreftelse på sin endelige bestilling.

Valgene som er gjort av kjøper vil konverteres til arbeidsordrer for prosjektets leverandører.  

Oppfølging og etterbehandling

Etter at bestillingene er gjennomført, vil prosjektets hovedoppgave være å følge opp at riktige produkter blir installert i riktige boliger i god tid før boenheten skal befares med kunde.

Agora har et rikt sett funksjoner som forenkler entreprenørs kommunikasjon med sine UE’er. I tillegg kan det tas ut oppsummeringer som hjelper prosjektet til å holde orden:

 • Bestillingsoversikter
 • Installasjonsoversikter pr. rom (romskjema) eller fag for hver leilighet
 • Faktureringsgrunnlag
 • Prosjektøkonomi (relatert til tilvalgene)

Disse oversiktene genereres for prosjektet som regneark i MS Excel.

Øystein Embretsen,
Eiendomsutvikler

« Mestergruppen Eiendom AS og entreprenør AF Bygg Oslo har benyttet inAttika løsning for å presentere tilvalgsmulighetene på boligprosjektet Bråtejordet med 188 leiligheter og rekkehus på Strømmen. Systemet er fleksibelt og lett å tilpasse slik at det gir byggherre og entreprenør best mulig oversikt over kundenes tilvalg. Etter at kunden har utført tilvalg er det enkelt å kontrollere valg og kombinasjoner av disse for underentreprenør eller eksterne leverandører. Noe som er viktig for at helheten blir slik kunden forventer. »

 

« Samarbeidet med inAttika har vært svært godt fordi forespørsler om endringer og justering av systemet blir håndtert raskt og tilpasset våre behov. »

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.