FDV Innsamling

Vi påtar oss oppdrag med innhenting, strukturering og publisering av FDV-dokumentasjon i byggeprosjekter – både for bolig- og næringseiendomsprosjekter. 

Vi tar oss av den møysommelige prosessen med å innhente nødvendig dokumentasjon fra under-entreprenører, leverandører og rådgivere slik at prosjektet kan fokusere på byggeprosessen.

FDVU dokumentasjon i byggeprosjekter

inAttika har bred erfaring fra denne type oppdrag, både når det gjelder boligbygging og nybygg / ombygginger av næringseiendommer.

Når vi har FDV-oppdraget etterstreber vi et sluttresultat med fokus på 4 hovedkvaliteter:

Hovedfokus er på bruk og vedlikehold

Vi opplever at mange mener å ha levert FDV-dokumentasjon når de har lastet ned et produktdatablad fra Produsentens hjemmesider. I beste fall er dette som et supplement  å regne. God FDV skal inneholde en lettfattelig beskrivelse av hvordan produktet / installasjonen brukes / opereres, hvordan det vedlikeholdes over tid, og hva man bør gjøre ved evt. feilsituasjoner. Tilleggsinformasjon som leveranseoversikter, kontaktinformasjon og miljøavtrykk er også en del av totalen som utgjør god FDV.

Relevant og som-bygget

God FDV-dokumentasjon skal være «to-the-point» – den skal beskrive relevante brukssituasjoner og kun de produkter / leveranser som gjelder det konkrete bygget / boligen. Ikke komplette produktbrosjyrer, eller dokumentasjon av standardleveransene hvis dette ikke gjelder din boenhet / aktuell bygning. Tegninger og modeller skal reflektere hvordan bygg og anlegg faktisk er utformet (som-bygget). Og like viktig; de må revideres ved strukturelle endringer også etter hovedleveranse.

Lett tilgjengelig

Moderne FDV-dokumentasjon skal være elektronisk, nettbasert og tilpasset den enheten bruker sitter med til enhver tid (pc på kontoret, nettbrettet fra sofa-kroken, eller mobilen i lomma). 

Utarbeidet spesielt for brukeren

FDV-dokumentasjon skal utarbeides med brukeren i fokus. En profesjonell driftsperson trenger annen type dokumentasjon enn en boligkjøper. Dette gjelder både språk, omfang og organisering av dokumentasjonen. For profesjonelle driftsorganisasjoner er det tekniske standarder (som feks. NS-3451) som de fleste vil kjenne seg igjen i, mens den sedvanlige boligkjøper sannsynligvis forventer at dokumentasjonen er organisert pr. rom og at bruksinstrukser og vedlikeholdsinformasjon er beskrevet med enkelt og forståelig språk.

Prosessen

Innsamling

  • Dokumentasjon leveres via innsamlingsportal på web.
  • Krav til leveransene kommuniseres via sjekklister og artikler i portalen.
  • Underentreprenører / leverandører følges opp individuelt for å sikre at kvalitetskrav og frister overholdes.

Organisering

  • Innsamlet dokumentasjon organiseres ihht. faste strukturer avhengig av mottaker.
  • I boligprosjekter etableres en unik boligperm pr. boenhet – som tar høyde for endringer og evt. tilvalg
  • FDV for næringsbygg er en kompleks, men oversiktlig (ihht NS-3451) dokumentsamling

 

Publisering

  • Selve resultatet presenteres elektronisk i Agora – ofte via en dedikert prosjektportal.
  • Alle mottakere får tilgang til sin del av dokumentasjonen
  • Oversiktlige forsider oppsummerer innhold i kapitlene og fungerer som hurtigoppslag
  • Tilgjengelig fra alle enheter – nettilgang er det eneste kravet
Stig Ekrem,
Ettermarkedssjef,
AF Gruppen AS avd. Bygg Oslo

AF Gruppen har engasjert Inattika AS for innsamling, organisering og publisering av FDV dokumentasjon i over 30 byggeprosjekter.  

«Det at Inattika har håndtert all kommunikasjon med utførende og prosjekterende rundt FDV er svært tidsbesparende for våre team i en ellers hektisk prosjekt-hverdag. De gir seg ikke før alt er på plass, og vi er veldig fornøyde med sluttresultatet.

Det leveres unike og brukervennlige boligpermer for den enkelte leilighet, noe som gjør at vi som Entreprenør får færre forespørsler etter overtagelse, om forhold som omtales i dokumentasjonen. FDV’en for fellesarealene inkluderer komplett bruks- og vedlikeholdsdokumentasjon for driften av sameiet / borettslaget, organisert etter bygningsdelstabellen (NS-3451).»

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.