Logg inn

Agora inAttika kommer i ulike innpakninger, og hvilken versjon du bør benytte er avhengig av den rollen du innehar i prosjektet. De tre vanligste inngangsportene til systemet er omtalt nedenfor. Logg inn i den som passer best til oppgaven.

=

For mobile enheter

Mobilversjonen er tilpasset bruk på telefon eller nettbrett. Denne brukes som regel i forbindelse med befaringer og inspeksjoner på bygget. Egner seg spesielt godt til registrering av avvik og utkvittering av sjekklister.

=

For PC / laptop

Hovedversjonen er utarbeidet for bruk på pc / laptop med større arbeidsflater. Den benyttes for oppfølging og kontroll, samt for administrasjon av prosjektets deltagere med tilgangsstyring.

=

Spesialutviklede portaler

Tilgang via prosjekttilpassede portaler gis til bl.a. boligkjøpere i boligprosjekter og leietakere i eiendommer for utleie. Klikk på knappen nedenfor for å finne din portal.

=

Forenklet mobil-applikasjon?

Vi har utviklet en forenklet versjon for bruk på mobiltelefon som begrenser seg til registrering av avvik og utfylling av sjekklister for tildelte driftsoppgaver. Klikk på innloggingsknappen nedenfor for å starte denne.

=

Er du boligkjøper?

Hvis du er boligkjøper skal vanligvis all kommunikasjonen med boligprosjektet foregå gjennom en prosjekttilpasset web-portal. For å sjekke om du har tilgang til en slik portal, klikk på Finn min portal over og følg instruksene på siden som vises.

Merk at innlogging i hovedsystemet ikke vil gi de samme mulighetene til kommunikasjon med prosjektets kundesenter

 

Problemer med innlogging? 

Nedenfor finner du svar på de mest vanlige spørsmålene knyttet til innlogging i Agora inAttika. Finner du ingen gode svar her, så send oss en epost:

Feilmelding sier "Innlogging mislykkes. Prøv igjen".

Dette indikerer at enten brukernavnet eller passordet ikke stemmer med det som er registrert i systemet. Forsikre deg om at epostadressen du skriver inn som brukernavn er den du ble registrert med. Husk at passord-sjekken skiller på store og små bokstaver. 

Jeg ber om nytt engangspassord, men mottar ikke epost som beskrevet.

Epost med påloggingsinformasjon til Agora inAttika sendes fra en epostkonto som heter ikkesvar@agorainattika.no. Hvis du ber om å få tilsendt nytt passord, og denne eposten ikke kommer i Innboksen din, så ta en titt i den mappen som er merket med «Spam» eller «Søppelpost». Ulike epost-systemer har forskjellig tilnærming til det å akseptere eposter som sendes fra systemer som sender eposter i stort volum. Og noen vil markere eposter fra denne kontoen som spam.

Hvis du ikke har mottatt epost, verken i Innboksen eller i Spam-boksen, innen 3-5 minutter,  så tyder et på at forsendelsen har feilet. Send i så fall en epost til support@inattika.no så skal vi hjelpe deg videre.

Jeg mottar epost med nytt passord, men får fortsatt feil ved innlogging.

Et passord som genereres i systemet inneholder 8 tegn med vilkårlig sammensetning av tall og bokstaver. Hvis du prøver å kopiere passordet fra eposten du mottar, og limer inn i påloggingsskjema, så skjer det ofte at du får med en ekstra «space» eller to. Da vil ikke passordet matche. Vi anbefaler at du skriver inn passordet i innloggingsskjema stedet for kopier / lim inn.

Logger inn i beboerportalen, men det står at jeg ikke har tilgang.

Hvis brukernavn / passord er riktig, men du får en feilmelding etter innlogging om at du ikke har tilgang til den private delen av portalen, så betyr det at påloggingen har gått greit, men du trenger ytterligere tilganger til portalens innhold. Da kan du ta kontakt med prosjektets kontaktperson, evt. sende en epost til support@inattika.no.

Påloggingen er vellykket med jeg finner ikke den informasjonen jeg er ute etter.

En av de vanlige problemstillingene vi blir gjort oppmerksom på er boligkjøpere / beboere som logger inn i hovedsystemet når de egentlig skal gå inn i prosjektets beboerportal / tilvalgsportal. Du bruker den samme kombinasjonen av brukernavn og passord i alle våre versjoner, men de viser ikke nødvendigvis den samme informasjonen. Et eksempel er at du ikke får sendt inn reklamasjoner på din leilighet ved å logge inn i hovedsystemet! Da må du logge inn i ditt boligprosjekts spesifikke web-portal. Hvis du ikke husker web-adressen til denne, så klikk på «Finn min portal» i avsnittet over.

Jeg logger på i pc-versjonen, men får ikke opp noen av eiendommene.

De brukerne som er registrert som «Ekstern deltager» vil ikke få tilgang til informasjon på eiendommen utover de spesifikke tildelingene som gjøres mot din bruker. Det betyr at alle avvik, oppgaver etc. som du har fått tildelt ansvar for, vil dukke opp under «Mine tildelinger» på startsiden når du logger inn i pc-versjonen.