Samhandling som fungerer!

Agora fra Inattika AS er en komplett samhandlings-løsning for løpende oppfølging av eiendommens bygg & anlegg. Enten det er snakk om drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, eller gjennomføring av store og små byggeprosjekter. Alle involverte har sin «inngang» til systemet.

Nøkkeltall

  • Ubegrenset antall brukere pr. lisens
  • Over 20.000 unike brukere registrert
  • 400+ unike brukere pålogget daglig
  • DD i Norges største eiendomstransaksjon
  • 400.000+ håndterte avvik

Taktplanlegging og Lean Construction 

Vårt siste tilskudd til samhandlingsplattformen er et komplett verktøy for taktplanlegging – implementert ihht. prinsippene i Lean-metodikken. Verktøyet er utviklet på oppdrag fra Sykehusbygg, og benyttes nå til planlegging og fremdriftsoppfølging i prestisjeprosjektet som bygger nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR).

Agora inAttika

En «møteplass» for samhandling og kommunikasjon i det digitale speilbildet av eiendommen.

Boligprosjekter

Agora inAttika løser samhandlingen mellom boligkjøper, entreprenør, utbygger og underleverandører – fra boligsalg til garantiens utløp. 

Næringseiendom

Agora inAttika gir full kontroll på eiendommen, med fokus på løpende drift og vedlikehold, planlegging og kostnadskontroll samt håndtering av eiendommens lovpålagte ansvar. 

i

Web-basert samhandling

Ulike aktører har ulike behov for innsyn og tilgang til funksjonene i løsningen, og så lenge de har nett-tilgang, så har de verktøyet «i lomma». Samhandling over web’en er nøkkelen til en oppdatert, digital eiendomsmodell.

T

Løpende oversikt og innsikt

Kontinuerlig fokus på sikker drift og vedlikehold gir kontroll på eiendommen. Med Agora kan du planlegge og tildele oppgaver, registrere feil og mangler, og kvittere ut sjekklister. Status kan presenteres for ledelsen via  rapporter og dashbord. 

f

Analyser veksten

Eiendomsbesittere har fokus på lønnsomhet. Med Agoras strategiske moduler får du oversikt over kostnader på kort og lang sikt ved hjelp av vedlikeholds-budsjettering og levetids-betraktninger på tekniske anlegg. Sammen med eiendommens risiko-bilde vil dette hjelpe deg å øke verdien på eiendomsinvesteringen.

Innovative strategier

Vårt samhandlingsfokus kombinert med teknolgiske fremskritt i bransjen, gjør at vi stadig utvider horisonten. Vi jobber aktivt med innovative samarbeidspartnere innen områder som digitalisering / modellering, sensorikk og kunstig intelligens, for å lage neste generasjons samhandlings-plattform

l

Effektiv rapportering

Informasjon som registreres i Agora er umiddelbart tilgjengelig for alle med nødvendig tilgang. Og selv om systemet har en omfattende støtte for pdf-rapportering for enkel distribusjon, så er hovedfokus på fleksibel presentasjon av data innenfor systemets «vegger». Eksempler inkluderer dashbord for ledelsen, filtrering av informasjon i porteføljer og uttrekk til excel for videre behandling. 

n

Alltid salgsklar eiendom!

Agora legger til rette for en strukturert tilnærming til datafangst og informasjonshåndtering i forbindelse med drift og forvaltning av forretningsbygg. Systemet hjelper deg med løpende vedlikehold ihht oppsatte planer og utbedring av feilsituasjoner. Levetidsmodulen sørger for et realistisk kostnadsbilde for anlegg og bygningskropp. Den dagen du vurderer å selge, ligger alt til rette!

Due Diligence

Når et bygg skal kjøpes eller selges kan man gjennomføre en due diligence prosess i systemet. Det opprettes et datarom i Agora, hvor Kjøpers representanter slippes inn for å vurdere tekniske tilstand samt økonomisk og juridisk dokumentasjon. Eiendommes anlegg og bygningsstruktur dokumenteres i systemets levetidsmodul, og sammen med risikobildet gir dette et godt overblikk over fremtidige kostnader.

Ulike aktører vil ha ulik tilgang til informasjonen, dette styres enkelt i systemets tilgangskontroll.

Bygningsmodell og levetidsestimater

Navet i Agoras samhandlingsplattform er Bygningsmodellen hvor  bygningselementer og tekniske anlegg knyttes opp mot teknisk nå-tilstand, planlagte vedlikeholdsoppgaver og potensielle risikomomenter. «Rest-levetid» for bygningslementer og anlegg estimeres utifra leverandørgaranti, bruksmiljø og vedlikeholdsnivå . 

Byggherre / teknisk forvalter får dermed en god oversikt over eiendommens fremtidige kostnader knyttet til større vedlikehold og utskiftninger.  

Asset Buyout Partner benytter Agora inAttika for den løpende drift og teknisk forvaltning på bl.a. Mongstad Base – Norges største forsyningsbase for offshore-virksomheten i Nordsjøen. Anleggets kompleksitet krever stor fleksibilitet av FDV-systemet som benyttes.

«Vi valgte Agora fra InAttika som drifts- og forvaltningssystem på grunn av tilpasningsmulighetene i systemet. Mens større, utenlandske systemer i større grad er låst og lite lydhøre for innspill, er inAttika lydhøre for ønsker om endringer og utvikling. Det er en stor fordel at utviklingen av systemet foregår i Norge.

InAttika er modulbasert, og vokser i takt med hvilken funksjonalitet vi ønsker av systemet og hvilken retning vi vil utvikle vår forvaltning. Pr. i dag bruker vi systemet til forvaltning av eiendommer på både bare-house og tradisjonelle leiekontrakter, samt timeføring for eksterne tekniske forvaltere/driftsteknikere. Vi har nå i tillegg begynt å bruke systemets leietakerportal for å sikre en høy kvalitet på kommunikasjonen med våre leietakere.»

Kristoffer Bille Selmer
Asset Buyout Partner

Noen av våre kunder

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.