Velkommen til inAttika

Hjem | Kontakt oss | English.
Verdiøkende informasjonshåndtering satt i system!

utvikler web-baserte IT-løsninger for eiendomsbesittere og deres nettverk av advokater, forvaltere og driftspersonell. Vi tilbyr en unik mulighet til å strukturere og vedlikeholde verdifull og oppdatert informasjon - i hele eiendommens levetid.

Vi hjelper deg å øke verdiene på dine eiendomsinvesteringer. Løsningen heter Agora inAttika - og er en "møteplass" for samhandling og kommunikasjon rundt eiendommens sentrale dokumentdatabase.

Få kontroll i alle ledd med vårt web-baserte drifts- og forvaltningssystem.

Mye mer enn et dokumentarkiv

Sentral arkivering via et webbasert grensesnitt er et avgjørende element i moderne og effektive eiendomsprosjekter. Men den største gevinsten kommer når dette kombineres med samhandling. Alle relevante aktører jobber mot et felles mål - å få kontroll på driften av eiendommen. Aktiviteter planlegges og tildeles, feil og mangler registreres og ledelsen holder seg oppdatert gjennom nøyaktige tilstandsrapporter.

Last ned brosjyrer og produktark

Se alle nedlastninger på inAttikas ressursenter.

Full kontroll på mobilen eller Pad'en

Nå kan arbeidet gjøres ferdig mens du er ute på bygget. Gå befaring med iPad'en - hent tegninger, registrer avvik og fyll ut sjekklister.

Due diligence prosjekter i Agora

"Due Diligence ved salg av næringseiendom er normalt en kort og kaotisk prosess. inAttikas webbaserte løsning gir oss løpende kontroll over dokumenter og avvik. Vi sparer mye tid og penger på dokumentinnsamling, kopiering og distribusjon av dokumentasjon. Sluttrapport genereres med et tastetrykk !"

Ingar Rognås, Teknisk Forvalter / Rådgiver i Union Eiendomskapital AS..

FORVALTNING - DRIFT - UTVIKLING - KONSULENT - DUE DILIGENCE

Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright © 2008-2009 - inAttika as