Produkter

Hjem | Kontakt oss | English.
Komplekse prosesser krever smarte verktøy

Eiendomsbransjen sliter med IT!

Arbeidsprosessene i denne bransjen er komplekse. Det er mange som er involvert i prosjekter rundt forvaltning eller kjøp & salg av en eiendom. En rekke feil og mangler må identifiseres, rettes opp og dokumenteres. Kommunikajsons- og koordineringsbehovet er enormt, og alle har behov for tilgang på riktig dokumentasjon til rett tid. Dette krever systematikk rundt lagring av dokumenter, og lett tilgang på den til-enhver-tid oppdaterte informasjon. I tillegg kreves det at systemene som brukes må ivareta samhandlingsaspektet for å lette kommunikasjonen mellom de involverte parter..

En av de største utfordringene er fremskaffelse av dokumentsjon på et bygg. De forskjellige dokumentene sitter på "mange hender" og noen er ekstremt detaljerte, andre er veldig overfladiske. Noen inneholder utdatert informasjon, mens andre oppdateres fortløpende. Når en eiendom skal skifte eier, iverksettes ofte en større operasjon for å samle all relevant informasjon om eiendommen, og gjennomgå sannhetsgehalten i dokumentasjonsmengden. Der kartet ikke stemmer med terrenget, logges avvik. Disse må kostnadsestimeres og følges opp.

Behovet for gode IT systemer som støtter opp under disse prosessene er stort - men har til nå vært mangelvare. Situasjonen har vært preget av at det eksisterer mange forskjellige systemer som håndterer en delmengde av totalproblemet, og disse kommuniserer dårlig med hverandre.

inAttikas samhandlingsverktøy for eiendomsbesittere - Agora - løser mange av disse velkjente problemstillingene. Les mer om dette verktøyet.

Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright ©2008-2010 inAttika AS