Agora inAttika

Hjem | Kontakt oss | English.
Agora inAttika - web-basert felleskap for forvaltere og eiendomsbesittere
Strukturert og effektiv forvaltning av eiendomsverdier

Det stilles stadig større krav til dokumentasjon av næringsbygg. Som forvalter har du et stort ansvar for at dokumentasjon av alle eiendommens forhold - spesielt de som dokumenterer byggets tekniske standard - til enhver tid er komplett og oppdatert.

Med Agora får du en strukturert tilnærming til håndtering av FDVU dokumentasjon. Det sentrale arkivet er inndelt ihht. Bygningsdelstabellen. Du registrerer dokumentene i systemet og kontrollerer hvem som skal ha tilgang til disse.

Figuren til høyre er hentet fra et demo-prosjekt i Agora og viser et utsnitt av senterleders analyse-verktøy for leietakeres omsetning i et kjøpesenter.

 

Trykk her for større bilde
Agora forvaltning - sentrale aktiviteter Funksjonalitet tilpasset forvaltning av kjøpesenter

Forvaltningsfunksjonaliteten i Agora gir deg kontroll over:

 • eiendomsinformasjon med kontakter
 • vedlikeholdsbudsjetter
 • avtaler - lovpålagte og andre - knyttet til driften av eiendommen
 • leietakeroversikt og arealutnyttelse
 • leietakers omsetningstall
 • registrerte feil og mangler
 • oppfølging av avvik og tiltak
 • risikovurderinger
 • FDVU - dokumentasjon
 • tilstandsrapportering
 • saksoppfølging

Et fritt antall brukere kan knyttes opp mot prosjektet. Dette gjør at alle involverte parter i et forvaltningsprosjekt kan jobbe sammen om å øke eiendommmens verdier.

Agora har moduler som er spesielt nyttige i forbindelse med forvaltning av kjøpesentra eller andre kontorbygninger med vesentlig grad av utleie.

Utleie-modulen ivaretar registrering av relevant informasjon knyttet opp mot leietakere. Leieforhold registreres med arealer, kvadratmeterpris, parkering og leie av fellesarealer. Forvalter har hele tiden oversikt over ledig kapasitet kontra utleide arealer.

Fazenda forvalter kjøpesenterne i Agora

Gry Hoen, er Senter-leder ved Eikersenter i Hokksund. Hun benytter Agora for administrasjon av senterets leieforhold.

Leietakerne registrerer egen omsetning direkte i systemet og Senterleder analyserer tallene gjennom grafer og tabellariske oppsett. Annen leietaker-informasjon kanaliseres ut til den enkelte leietaker gjennom elektroniske permer. "Med Agora inAttika får jeg god oversikt over senterets leieforhold, og kommunikasjon med leietakerne blir mye enklere".

Samhandling i praksis !!
Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright ©2008-2010 inAttika AS