Agora inAttika

Hjem | Kontakt oss | English.
Agora inAttika - web-basert felleskap for forvaltere og driftsledere
Driftsrelaterte oppgaver og rutinemessig oppfølging med Agora - Drift

Drift og vedlikehold av næringsbygg er en funksjon som krever en strukturert tilnærming til planlegging og gjennomføring. Spesielt i større driftsorganisasjoner er mange aktører med ulike roller involvert. Disse har ofte en blanding av tilfeldige oppgaver og rutinemessgige oppdrag.

Med Agora kan driftsleder planlegge og fordele oppgaver, og vaktmestere og annet driftspersonell vil til enhver tid ha en liste med forefallende aktiviteter som blir kvittert ut ved ferdigstillelse. Driftsleder trekker ut rapporter som blir viktig underlag til fakturering og intern oppfølging.

Operativt personell vil på sin side typisk være inne i systemet mer sporadisk. De tilbringer forhåpentligvis mesteparten av sin tid ute på byggene. For å være effektive i sin jobb er de avhengige av nøyaktige og utfyllende sjekklister, tegninger av bygg og oversikt over tekniske installasjoner. Alt dette kan de hente direkte ut av driftsprosjektet i Agora.

Agora Drift - sentrale aktiviteter Fazenda Eiendomsdrift bruker inAttikas verktøy til drift av sine bygg

Driftsmodulene i Agora gir Driftsleder og hans stab av vaktmesterere og håndverkere en unik mulighet til å opprettholde kontroll i en hektisk hverdag.

  • planlegging og tildeling av driftsoppgaver
  • registrering og arkivering av sjekklister
  • utgifts- og timeføring for ulike oppdrag
  • kontroll over tekniske installasjoner
  • utskrift av ukes og månedsplaner
  • statusrapportering og oppfølging

Bjørn Andrè Heen Jr. er Daglig Leder i Fazenda Eiendomsdrift AS. De bruker Agora inAttika som støtteverktøy i alle sine driftsprosjekter. Han sier:

"Vi er helt avhengig av et godt støtte- og planleggingsverktøy som Agora inAttika. Det gir oss god oversikt over forestående oppgaver samtidig som vi med få tastetrykk kan hente historikk på de ulike oppdragene. Dette gir oss - og ikke minst våre kunder - en ekstra trygghet for at oppgavene blir utført i henhold til avtale."

Agora hjelper driftsledere som sliter med planlegging, tildeling og oppfølging av driftsoppgaver.
Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright ©2008-2010 inAttika AS