Agora inAttika

Hjem | Kontakt oss | English.
Agora inAttika - web-basert felleskap for eiendomseiere og investorer
Due Diligence - det handler om å finne riktig pris...

Due diligence ved salg av næringseiendom handler om å finne salgsobjektets riktige pris. Det er en prosess hvor Selgers representanter samler inn og presenterer dokumentasjon på bygget, og Kjøper på sin side gjennomgår dokumentasjonen og vurderer "sannhetsgehalten" opp i mot byggets faktsike tilstand.

Agora har egne moduler som er spesielt utviklet for gjennomføringen av slike prosesser. Alle bidragsytere får en brukerkonto på prosjektet og hver enkelt kan laste opp dokumenter, vurdere og konkludere innenfor sine kompetanseområder. Prosjektleder på sin side kan følge med på fremdriften gjennom statusindikatorer og rapporter.

DD prosjekter i Agora terminerer ved at Prosjektleder med enkle tastetrykk genererer sluttrapporten som beskriver hvilke dokumenter som er tilgjengelige, feil og mangler som er påvist, og et sammendrag av kommunikasjonen som er gjort underveis.

Dokumenter kan overføres mellom prosjekter i Agora, noe som gjør det særdeles enkelt å komme i gang med feks. et DD prosjekt på en eiendom som allerede forvaltes i Agora - eller omvendt.

Bildet over er hentet fra prosjektoversikten i Agora hvor fremdrift presenteres grafisk både mhp. dokumentforespørsel og dd gjennomgang.

Agora Due Diligence Due diligence - innhente og vurdere store mengder dokumentasjon på kort tid

Agora gir full kontroll gjennom hele prosessen gjennom funksjoner som:

  • status feil og mangler
  • kjøper- og selgerkommunikasjon
  • behandling av saker
  • full historikk / sporbarhet
  • status dokumentinnsamling
  • kontroll over fremdrift due diligence
  • fdv - dokumentasjon
  • due diligence sluttrapportering

Christopher Reusch kan skrive under på at DD prosjekter som regel er korte, kaotisk prosjekter hvor papirer og e-poster flyter og stressfaktoren er høy. Han sier:

"På vegne av Union Eiendomskaptal har vi gjennomført due diligence på en eiendomsportefølje på Vestlandet. Vi brukte Agora inAttika for å holde styr på dokumentflyt og vurderinger. Et 10-talls personer har bidratt direkte i systemet med opplastning av dokumenter og tegninger. Agora er enkelt og raskt å bruke og gir alle deltakerne god oversikt over dokumentasjon og prosjektstatus. Den systemgenererte sluttrapporten er oversiktlig og ryddig.

Hvis eiendommen allerede forvaltes i systemet, kan dokumentmengden OVERFØRES TIL DD PROSJEKTET MED ET TASTETRYKK.
Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright ©2008-2010 inAttika AS