Agora inAttika

Hjem | Kontakt oss | English.
Agora inAttika - web-basert felleskap for eiendomsbesittere
Konsulenter bruker Agora for dokumentasjon av tekniske befaringer

Eksterne rådgivere blir ofte leid inn for å gjennomføre forskjellige typer tekniske befaringer og risikovurderinger, som feks. Branntekniske gjennomganger ved næringsbygg. Forventet leveranse i slike prosjekter er ofte en rapport som beskriver identifiserte feil og mangler, samt tiltak og budsjett for utbedringer.

Hvis eiendommen som gjennomgås ligger inne i Agoras forvaltningsdel, så kan gårdeier opprette er delprosjekt for konsulenten, hvor feil og mangler eller risiko-elementer dokumenteres. Forvalter har innsyn i konsulentens funn gjennom sitt prosjekt, og vha. rapporter som konsulenten genererer i systemet.

For rådigivingsoppdrag hvor eiendommen ikke ligger inne i Agora fra før, vil konsulenten opprette frittstående prosjekter, og dra nytte av systemets funksjoner for registrering av risiko og avvik, i tillegg til rapportgenereringsfunksjonen og arkivering.

Agora Konsulent - sentrale aktiviteter - Gjennomfører riskioanalyser for kjøpesenter vha. Agora inAttikas konsulent-prosjekter

Tekniske rådgivere sparer mye tid i sine konsulentprosjekter ved bruk av Agora. Følgende funksjoner er spesielt nyttige for rådgiverne og deres oppdragsgivere:

  • registrering av feil og mangler
  • registrering og analyse av risiko-områder
  • opprette delprosjekter for spesifikke rådgivingsoppdrag
  • overføring av data fra delprosjekter til "moder-prosjektet"
  • tilstandsrapportering

Klikk for større bilde

Tore Nordahl fra PID Solutions har benyttet inAttikas løsninger for en rekke konsulent-oppdrag. For tiden gjennomfører han risiko-analyser på kjøpesenter.

"Jeg har for tiden et oppdrag for Sektor Eiendomsutvikling AS hvor jeg gjennomfører befaringer på deres kjøpesenter. Agora er ypperlig for registrering av feil og mangler (Avviks-seksjonen) samt identifisering og analyse av risko-områder (Risko-modulen). Og oppdragsgiver er svært fornøyd med rapportene som genereres av systemet.".

Klikk på bildet over for å se et eksempel på definerte risikoer i demo-prosjektet i Agora.

Risikoanalyse krever fokus og strukturert tilnærming...
Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright ©2008-2010 inAttika AS