Agora inAttika

Hjem | Kontakt oss | English.
Agora inAttika - web-basert felleskap for eiendomsbesittere
Samhandling og kommunikasjon satt i system.

inAttikas web-baserte samhandlingsverktøy - Agora - retter seg mot ulike målgrupper tilknyttet næringseiendom. Driftspersonell, forvaltere, investorer, advokater, forsikringsmeglere, leietakere for å nevne noen. Alle har de sin plass i Agoras "økosystem", og kan nyttiggjøre seg smarte funksjoner som gjør deres hverdag lettere.

Systemet løser opp i mange av de vanlige problem-områdene i disse virksomhetskritiske eiendoms-prosjektene, slik som:

 • e-post på avveie
 • versjonsproblematikk rundt dokumenter
 • manglende mulighet for sporing av beslutningsprosesser
 • kommentarer og korreksjoner til en og samme sak ligger i mange ulike e-poster , regneark eller dokumenter
 • unøyaktig, forsinket eller totalt fraværende statusrapportering

Kjernefunksjonaliteten i Agora er sentralisert dokumentarkivering og prosjektfunksjonalitet i et dynamisk, web-basert felleskap. Informasjonsdeling, aktivitetsoppfølging, meldingsutveksling og dokumentgjenfinning er sentrale konsepter. Tilleggsfunksjoner som de ulike aktørene knyttet til næringseiendom behøver for å gjøre hverdagen effektiv, er tilgjengelig i form av moduler som aktiveres etter behov.

For at det skal være enkelt å komme i gang med Agora inAttika, tilbyr systemet fire standard prosjekttyper: Disse fokusområdene er nærmere beskrevet på egne sider som du kan navigere til ved å klikke de respektive overskriftene under.

FORVALTNING DRIFT DUE DILIGENCE KONSULENT
 • Løpende kontroll over eiendommens feil og mangler
 • Gjennomføring av risikoanalyser
 • Forvaltning av utleieareal og leietakere
 • Omsetningsregistrering
 • Planlegging, tildeling og gjennomføring av driftsoppgaver
 • Sjekklister
 • Time- og utgiftsføring
 • Registrering av tekniske installasjoner
 • Dokumentinnsamling
 • Meldingsutveksling / saksgang
 • Regsitrering av avvik på enkeltpunkter
 • Generering av sluttrapporter
 • Status due diligence fremdrift
 • Skreddersydd for tekniske gjennomganger med tilstandsrapportering
 • Frittstående eller som et delprosjekt i Forvaltning
 • Avviksrapporter og risikogjennomganger
Om inAttika | Sidekart | Kontakt oss | Copyright © 2008-2009 inAttika as